بازگشت به سایت کیمیا پارتس
باشگاه مشتریان کیمیا پارتس
فیس بوک کیمیا پارتس
ایستاگرام کیمیا پارتس
98912066321+
Info@kimiaparts.com
بر پایه سیستم قدرتمند :
فروش ویـژه
ویژه_لوبيا عروس لوبيا .
لوبيا عروس لوبيا .
لوبيا عروس لوبيا ._75000
قیمت :
85,000 ریـال

قیمت ویژه :
75,000 ریـال
ویژه_تخمه هندوانه آبپز يا پخته.
تخمه هندوانه آبپز يا پخته.
تخمه هندوانه آبپز يا پخته._1100000
قیمت :
120,000 ریـال

قیمت ویژه :
1,100,000 ریـال
ویژه_لوبيا چيتي بومي.
لوبيا چيتي بومي.
لوبيا چيتي بومي._65000
قیمت :
68,000 ریـال

قیمت ویژه :
65,000 ریـال
محصولات
نمک شکوفه 1 ک.
نمک شکوفه 1 ک._6000
قیمت مصرف کننده :
6,000 ریـال

قیمت :
6,000 ریـال
ليمو عماني.
ليمو عماني._0
قیمت مصرف کننده :
00 ریـال

قیمت :
00 ریـال
ليمو عماني يک.
ليمو عماني يک._0
قیمت مصرف کننده :
00 ریـال

قیمت :
00 ریـال
سويا محسن بسته 200گ
سويا محسن بسته 200گ_11000
قیمت مصرف کننده :
11,000 ریـال

قیمت :
11,000 ریـال
کشمش سبز 1کيلويي کاشمر بسته.
کشمش سبز 1کيلويي کاشمر بسته._0
قیمت مصرف کننده :
00 ریـال

قیمت :
00 ریـال
گندمک شور شيرين.
گندمک شور شيرين._42000
قیمت مصرف کننده :
42,000 ریـال

قیمت :
42,000 ریـال
سپيد دانه نمک يد دار 2/5 ک.
سپيد دانه نمک يد دار 2/5 ک._18500
قیمت مصرف کننده :
18,500 ریـال

قیمت :
18,500 ریـال
لوبيا کپسولي کرم.
لوبيا کپسولي کرم._80000
قیمت مصرف کننده :
80,000 ریـال

قیمت :
80,000 ریـال
لوبيا چشم بلبلي.
لوبيا چشم بلبلي._0
قیمت مصرف کننده :
00 ریـال

قیمت :
00 ریـال
لوبيا سفيد بومي.
لوبيا سفيد بومي._46000
قیمت مصرف کننده :
46,000 ریـال

قیمت :
46,000 ریـال
لوبيا سفيد خارجي.
لوبيا سفيد خارجي._0
قیمت مصرف کننده :
00 ریـال

قیمت :
00 ریـال
لوبيا قرمز بومي.
لوبيا قرمز بومي._48000
قیمت مصرف کننده :
48,000 ریـال

قیمت :
48,000 ریـال
لوبيا قرمز خارجي.
لوبيا قرمز خارجي._0
قیمت مصرف کننده :
00 ریـال

قیمت :
00 ریـال
لوبيا چيتي درجه 2.
لوبيا چيتي درجه 2._0
قیمت مصرف کننده :
00 ریـال

قیمت :
00 ریـال
لوبيا کپسولي 2.
لوبيا کپسولي 2._0
قیمت مصرف کننده :
00 ریـال

قیمت :
00 ریـال
لوبيا چشم بلبلي بومي.
لوبيا چشم بلبلي بومي._70000
قیمت مصرف کننده :
70,000 ریـال

قیمت :
70,000 ریـال
عدس درشت سرحدي.
عدس درشت سرحدي._68000
قیمت مصرف کننده :
68,000 ریـال

قیمت :
68,000 ریـال
عدس
عدس_40000
قیمت مصرف کننده :
40,000 ریـال

قیمت :
40,000 ریـال
عدس متوسط بومي.
عدس متوسط بومي._0
قیمت مصرف کننده :
00 ریـال

قیمت :
00 ریـال
عدس ريزه.
عدس ريزه._57000
قیمت مصرف کننده :
57,000 ریـال

قیمت :
57,000 ریـال
عدس سبزه.
عدس سبزه._30000
قیمت مصرف کننده :
30,000 ریـال

قیمت :
30,000 ریـال
دال عدس.
دال عدس._54000
قیمت مصرف کننده :
54,000 ریـال

قیمت :
54,000 ریـال
ماش بومي.
ماش بومي._62000
قیمت مصرف کننده :
62,000 ریـال

قیمت :
62,000 ریـال
ماش خارجي.
ماش خارجي._0
قیمت مصرف کننده :
00 ریـال

قیمت :
00 ریـال
ماش کازرون.
ماش کازرون._0
قیمت مصرف کننده :
00 ریـال

قیمت :
00 ریـال
لپه آذر شهري1.
لپه آذر شهري1._75000
قیمت مصرف کننده :
75,000 ریـال

قیمت :
75,000 ریـال
لپه معمولي.
لپه معمولي._0
قیمت مصرف کننده :
00 ریـال

قیمت :
00 ریـال
لپه باقالا زرد.
لپه باقالا زرد._43000
قیمت مصرف کننده :
43,000 ریـال

قیمت :
43,000 ریـال
لپه اتيوپي.
لپه اتيوپي._0
قیمت مصرف کننده :
00 ریـال

قیمت :
00 ریـال
گندم پوست گرفته.
گندم پوست گرفته._20000
قیمت مصرف کننده :
20,000 ریـال

قیمت :
20,000 ریـال
بلغور گندم.
بلغور گندم._17500
قیمت مصرف کننده :
17,500 ریـال

قیمت :
17,500 ریـال
بلغور جو.
بلغور جو._17500
قیمت مصرف کننده :
17,500 ریـال

قیمت :
17,500 ریـال
ذرت پوست گرفته بومي.
ذرت پوست گرفته بومي._45000
قیمت مصرف کننده :
45,000 ریـال

قیمت :
45,000 ریـال
جو پرک.
جو پرک._17500
قیمت مصرف کننده :
17,500 ریـال

قیمت :
17,500 ریـال
کنجد.
کنجد._85000
قیمت مصرف کننده :
85,000 ریـال

قیمت :
85,000 ریـال
گندم اهوازي.
گندم اهوازي._23000
قیمت مصرف کننده :
23,000 ریـال

قیمت :
23,000 ریـال
سبد خرید
تعداد کالا : صفر
جمع قیمت: صفر
انتخاب گروه کالا
انتخاب گروه کالا
لطفا گروه کالای خود را انتخاب نمایید
کالاهای جدید
دان سياه.
دان سياه._75000
قیمت :
75,000 ریـال
قیمت ویژه :
75,000 ریـال
باقالا بومي.
باقالا بومي._25000
قیمت :
00 ریـال
قیمت ویژه :
25,000 ریـال
ماشک.
ماشک._42000
قیمت :
00 ریـال
قیمت ویژه :
42,000 ریـال